Kontakt

Fakturační adresa (sídlo firmy):

DIONEA s.r.o., Gagarinova 712, 500 03 Hradec Králové

IČO: 64791653, IČZ: CZ64791653

Zasílací adresa:

DIONEA s.r.o., TJ TESLA Pardubice, K Vinici 1901, 530 01 Pardubice

e-mail: rezervace@dionea.cz

tel: 603 323 499 M.Čapounová