Přetlakové nafukovací haly na kurtech TJ Tesla Pardubice

Vítáme vás na stránkách společnosti DIONEA s.r.o.

Vážení sportovci a příznivci bílého sportu,

s příchodem zimní sezony vám oznamujeme, že jsme

od 24.10.2022 od 13:00 zahájili provoz čtyřkurtové tenisové haly, hala dvoukurtová nebude tuto sezonu v provozu.

Nová herní sezona 2022/23 je zřejmě nejobtížnějším obdobím, v jakém jsme kdy haly stavěli a provozovali. Nejprve ale krátké ohlédnutí za dvěma minulými sezonami, které jsme v té době označovali za těžké z důvodu pandemie coronaviru:  v období COVID-19 jsme měli téměř po celý čas od října 2020 do března 2021 (s výjimkou prvních 10 dnů října a tří týdnů v prosinci) z důvodu vládních restrikcí zavřeno, bohužel vyhlašovaná omezení a nařízení byla nepředvídatelná a některá i značně paušalizovaná. Přesto, že v přetlakových halách (díky podstatě jejich technické konstrukce založené na trvalém proudění čerstvého vzduchu, který navíc prochází výměníkem ohřívaným na vysoké teploty) hrozilo hráčům mnohem menší riziko nákazy než v nákupních střediscích či dopravních prostředcích, nemohli jsme halu zpřístupnit hráčům. Zkoušeli jsme žádat o výjimku hygienické orgány, ale bez kladného výsledku. A po celou dobu, kdy byla hala uzavřena, nám nabíhaly náklady za elektřinu a plyn k temperaci. Bohužel se stát k tomuto problému obrátil zády a přes vysokou ekonomickou škodu, kterou nám svými nařízeními způsobil, nepřiznal nám za celou dobu ani jedinou finanční náhradu. V současné době tedy probíhá soudní spor s MV ČR o náhradu škody.

 V sezoně od září 2021 do března 2022 jsme měli otevřené obě haly, po celou dobu provozu byly vytížené, a to i v době velmi silné kovidové vlny v 1. čtvrtletí 2022. Za celou dobu provozu jsme nikdy nebyli vytrasování jako místo s možným přenosem nákazy.

V sezoně, která je před námi, většinu rizik známe a můžeme provoz modifikovat tak, abychom je alespoň zčásti eliminovali či zmírnili. Celkem jsme definovali 10 hlavních rizik, která zdražují provoz a mohou ho i zcela přerušit či ukončit sezonu předčasně. Mezi ta klíčová, která bohužel nejsme schopni žádným způsobem ovlivnit, patří zejména plynulost dodávek plynuplynulost dodávek elektřiny. Dojde-li k zásadním výpadkům v dodávkách elektřiny, delším než 24 hodin, může to znamenat i ukončení sezony. V případě  přerušení dodávek plynu, což znamená výpadek vytápění, budeme muset po dobu, kdy nebude v hale přijatelná teplota, přerušit provoz. V případě výpadku vytápění na delší dobu a při souběhu mrazivého počasí může v hale zmrznout antuka a po jejím rozmrazení již povrch nebude způsobilý k hraní, což by rovněž znamenalo předčasný konec sezony. Další rizika, která zažíváte i v soukromí, tedy zásadní nárůst cen plynuelektřiny, jsme smlouvou omezili alespoň tak, že budeme po celou sezonu mít konstantní cenu. Podařilo se nám smluvně zajistit i dostatek obou energetických médií, věřme tedy, že realita nerozhodne jinak. Bohužel výrazné navýšení cen energií jsme byli nuceni promítnout i do ceny za hodinu pronájmu kurtu.

Další riziko, se kterým již díky zkušenostem z loňského roku umíme pracovat, je očekávaná další vlna COVID-19. V případě zvyšujícího se počtu onemocnění v průběhu sezony opět vstoupí v platnost zákaz vstupu veřejnosti do haly - na kurty tedy budou mít přístup jen trenéři a hráči, kteří mají příslušný kurt a časový termín zaplacený. Doprovod hráčů žádáme, aby v době vyhlášených omezení (informační cedule před halou) nevstupoval do hal a čekal na své děti v klubové kavárně, která je letos již znovu v provozu. Je nově vybavená a těší se na každého z Vás i mimo zákaz vstupu do haly wink.

Tak jako každým rokem preferujeme dlouhodobé předplatné. V letošním roce je podmínkou pro zakoupení předplatného objednání termínu na celou sezonu a uhrazení fakturované ceny  před zahájením prvního hracího dne. Hráčům, kteří tuto povinnost nesplní, nebude umožněn trénink do připsání úhrady na účet.

V případě, že dojde k přerušení provozu haly či k jejímu předčasnému uzavření z důvodu delšího výpadku dodávek energií, vrátíme vám nevyčerpanou část předplatného zpět.

Přeji vám jménem společnosti DIONEA s.r.o. co nejpříjemnější zimní sezónu, naplněnou jen kvalitními sportovními zážitky. Za drobně omezující organizační opatření, která mají chránit zdraví hráčů a zvýšit jistotu úspěšného průběhu celé sezony, se vám všem omlouvám a věřím, že pochopíte jejich nezbytnost.

Ivo Hroneš, jednatel společnosti


REZERVACE